Overskuddet er brukt til medlemskap og aksjekjøp i WGI med bruker id: tres86 og passord: rodvin86 etter vedtak med flertall pr. årsmøte 5. april 2003.

Denne aktiva er tapt da WGI opphørte april 2005 og ble overtatt av Aspiritus, som skal forsøke å gjøre det hele om til en ren spillvirksomhet på nettet.

Regnskap 92-93 (7. sesong)

På konto pr. okt.-92

kr.

1513

Renter 7.sesong

kr.

106

SUM

kr.

1619

Driftsutgifter (Porto) Sanne lagt ut

kr.

14

Utgifter vin-93 (Årsmøtet 7.sesong)

kr.

358

SUM utgifter

kr.

372

SUM på konto pr. sept.-93

kr.

1247

Utestående fordringer

0

(Medl.-avgift fra Sundt fra 5.-6.sesong)

kr.

400

Renter på utestående fordringer

kr.

45

Klubbkontigent, ikke vedtatt

kr.

0

SUM utestående fordringer

kr.

445

SUM konto m/utst. fordr. pr. okt.-93

kr.

1692

 

Regnskap 93-94 (8. sesong)

På konto pr. okt.-93

kr.

1692

Renter 8.sesong

kr.

42

SUM

kr.

1734

Driftsutgifter (Porto 15/11-93) Sanne

kr.

25

Driftsutgifter (Porto 17/1-94) Sanne

kr.

-28

Driftsutgifter (Styremøte 8/1-94)

kr.

100

Driftsutgifter (Medl.møte 29/10 -94) Sanne

kr.

159

Driftsutgifter (Porto 6/3-95) Sanne

kr.

28

Utgifter vin-94/95 (Årsmøtet 8.sesong)

kr.

690

SUM utgifter

kr.

1030

SUM på konto pr.april-95

kr.

704

Utestående fordringer

kr.

0

Klubbkontigent (200,- x 5), ikke vedtatt

kr.

0

SUM

kr.

0

SUM konto pr. april-95

kr.

704

 

Regnskap 95-96 (10. sesong)

På konto pr. april-95

kr.

704

Renter 9.sesong

kr.

20

SUM

kr.

724

Utgifter 10 års jubileet 24/2-96:

kr.

 

Redwood Grove, Zinfandel

kr.

78

Bairrada, Red Vinicola

kr.

70

Vitis, Pinotage

kr.

63

Driftutgifter (Porto, Sanne)

kr.

7

SUM utgifter

kr.

218

SUM på konto pr.feb.-96

kr.

506

Utestående fordringer

kr.

0

Klubbkontigent, ikke vedtatt

kr.

0

SUM

kr.

0

SUM konto pr. mar.-96

kr.

506

 

Regnskap 96-97 (11. sesong)

På konto pr. feb.-96

kr.

506

Renter

kr.

20,24

SUM

kr.

526,24

SUM utgifter

kr.

0

SUM på konto pr.feb.-97

kr.

526,24

Utestående fordringer

kr.

0

Klubbkontigent (200,- x 5)

kr.

0

SUM

kr.

0

SUM konto pr. feb.-97

kr.

526,24

 

Regnskap 97-98 (12. sesong)

På konto pr. feb.-97

kr.

526,24

Renter

kr.

21,06

SUM

kr.

547,3

SUM utgifter

kr.

0

SUM på konto pr. feb.-98

kr.

547,3

Utestående fordringer

kr.

0

Klubbkontigent (ikke vedtatt)

kr.

0

SUM

kr.

0

SUM konto pr. feb.-98

kr.

547,3

 

Regnskap 98-99 (13. sesong)

På konto pr. jan.-98

kr.

547,3

Renter

kr.

21,9

SUM

kr.

569,2

SUM utgifter

kr.

0

SUM på konto pr. jan.-99

kr.

569,2

Utestående fordringer

kr.

0

Klubbkontigent (ikke vedtatt)

kr.

0

SUM

kr.

0

SUM konto pr. jan.-99

kr.

569,2

 

Overskuddet er brukt til medlemskap og aksjekjøp i WGI med bruker id: tres86 og passord: rodvin86 etter vedtak med flertall pr. årsmøte 5. april 2003.

Denne aktiva er tapt da WGI opphørte april 2005 og ble overtatt av Aspiritus, som skal forsøke å gjøre det hele om til en ren spillvirksomhet på nettet.