Referat fra vinmøte 24. mai -98

Da sekretæeren i klubben var på sykehus, ble det ikke tatt referat.