Referat fra styremøte 8. jan. -94

 

Bærums Verk, 15/1-94

Se her for originalreferat

Referat fra styremøtet 8/1-94

Det ble avholdt styremøte den 8/1-94 hos Petter Sundhaugen i Oslo. Hele styret var

tilstedet for å diskutere utestående fordringer mot Sundt.

Kveldens viner var;

Alle vinene er drikkeklare, men kan lagres. Se forøvrig vedlegg for konkludering/bedømming.

Utestående fordringer ble innkrevet og betalt under forutsetning av at medlemsavgiften blir endelig diskutert under neste årsmøte, som avholdes i august-94 i Sandefjord hos John L.Sundt. Spesifisert agenda kommer senere.

Medlemsavgiften er foreslått brukt på vininvesteringer til klubbens beste, der alle får nytte av investeringene, så lenge fulltallig frammøte på årsmøter. Det gjøres intet unntak fra dette.

Regnskapet er nå i balanse, med hensyn på utestående fordringer. Aktiva pr.8/10-94 er nå kr.1592,- uten renter fra avsluttet 7.sesong til d.d.

Utgifter for styremøtet 8/10-94 var kr.100,-.